Blästring, oavsett metod så är det miljöpliktig verksamhet om du har över 500 kvm2 blästeryta per år. Om man har en fast lokal så är det miljöprövning för verksamheten som gäller. Om man blästrar på övriga platser gäller att över 500 kvm2 så krävs beslut vid varje enskilt projekt....

Dustless blasting Sverige Sweden Denmark Finland